YouSS -

YouSS logo firma
Judet Iasi
Oras Iasi
Adresa Aleea Mihail Sadoveanu nr. 19
Telefon 0232 453 100
Email

Vizionari 1371
Proiectare constructii civile, industriale si agricole.

Intocmire proiect obtinere autorizatie de construire (DTAC)
Intocmire proiect tehnic de executie (PTH)
Intocmire studii de fezabilitate (SF)
Intocmire plan urbanistic zonal (PUZ)
Obtinere avize si acorduri
Obtinere autorizatie construire
Verificare documentatie
Studiu geotehnic
Ridicare topografica
Expertiza tehnica
Consolidare imobile existente
Urmarire executie cu diriginte de santier

Prestari servicii in domeniul SSM si SU

- evaluarea factorilor de risc in domeniul SSM si SU
- intocmire planuri de prevenire pentru fiecare post si punct de lucru
- instructaj periodic SSM si SU
- instruirea personalului pe probleme de SSM
- investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si imbolnavirii profesionale
- monitorizarea aspectelor de SSM

Prestari servicii in domeniul PSI

- acordare asistenta tehnica in situatii critice
- intocmirea si avizarea documentelor privind prevenirea si stingerea incendiilor
- controlul modului de respectare a masurilor PSI
- elaborare documente specifice activitatii PSI
- instruire salariati in domeniul PSI
- investigarea contextului producerii incendiilor
- monitorizarea activitatii PSI
- organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor
- planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor in institutii si agenti economici