Servicii proiectare lucrari de regularizare, indiguire

Servicii proiectare lucrari de regularizare, indiguire, COMUNA POIANA MARULUI (PRIMARIA POIANA MARULUI), HidrogetAutoritate contractanta

COMUNA POIANA MARULUI (PRIMARIA POIANA MARULUI)

Cod de identificare fiscala: 4777272

Adresa: Str. Principala, nr. 189, Poiana Marului

Telefon: +40 268228001

Fax: +40 268228040

Ofertant

Hidroget

Cod de identificare fiscala: 19127340

Adresa: str. Laterala nr.7, Zarnesti

Telefon: +40 724377488

Fax:

Detaliu produs / serviciu / lucrare

Denumire: Servicii proiectare lucrari de regularizare/?ndiguire

CPV: 71340000-3 - Servicii integrate de inginerie (Rev.2) Unitate de masura: bucata

Descriere: Data publicare: 31.08.2016 15:31Societatea S.C. Hidroget S.R.L. i?i ofera urmatoarele servicii:

- elaborare documentatie faza proiect tehnic (P.Th.) si detalii de execu?ie (D.E.);

- elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.);

- elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin certificat de urbanism;

- studiu de inundabilitate.

Conditii de proiectare:

- societatea noastra presteaza serviciile mai sus mentionate pentru o regularizare/?ndiguire ?n lungime totala de max. 100ml

- pentru fiecare 100 ml ?n plus, pretul de catalog se mareste cu 20%

Beneficiarul lucrarilor are obligatia sa puna la dispozitia proiectantului urmatoarele:

- dovada detinerii terenului/terenurilor (extras C.F.) afectat/afectate de lucrari;

- studiu geotehnic cu fise ale sondajelor de pe terenul/terenurile ce urmeaza a fi afectat/afectate de lucrari;

- studiu de debite (cu probabilitatea de depasire de 1% pentru intravilan, 5% pentru pasuni) pe p?r?ul/r?ul limitrof terenului afectat de lucrari emis de Administratia Nationala Apele Rom?ne - Administratia Bazinala de Apa de care apartin;

- studiu topografic vizat O.C.P.I. a terenurilor afectate de lucrari (pe h?rtie si ?n support electronic);

- plata avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism se va face de catre beneficiar;Planuri anuale de achizitii publice

An Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu achizitie

Denumire: [DA9125289] Servicii proiectare lucrari de regularizare/indiguire

Cantitate: 1.00 (bucata)

Data initiere: 06.09.2016 10:03 Data limita etapa: 11.09.2016 17:00 ( Deliberare )

Pret maximal: 9,000 RON (2,023.8818 EUR)

Descriere:- elaborare documentatie faza proiect tehnic (P.Th.) si detalii de executie (D.E.);

- elaborare documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire (D.T.A.C.);

- elaborare documentatii pentru obtinerea avizelor si acordurilor cerute prin certificat de urbanism;

- studiu de inundabilitate.
Vizionari 363