Servicii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

Servicii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor, SCOALA GIMNAZIALA NR. 200, Optim Health & Safety SRLAutoritate contractanta

SCOALA GIMNAZIALA NR. 200

Cod de identificare fiscala: 32584676

Adresa: STR. POSTAVARUL, NR. 13, Bucuresti

Telefon: +40 213453119

Fax: +40 213453119

Ofertant

Optim Health & Safety SRL

Cod de identificare fiscala: RO 25257990

Adresa: Strada Foisorului, Numarul 16, Bloc F 11 C, Scara 1, Apartament 10, Sector 3, Bucuresti

Telefon: +40 314370224

Fax: +40 314370225

Detaliu produs / serviciu / lucrare

Denumire: Servicii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

CPV: 71317100-4 - Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2) Unitate de masura: Persoana/Angajat

Descriere: Data publicare: 28.09.2015 15:00

Servicii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor:

elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de prevenirea si stingerea incendiilor, tin?nd seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/?ntreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru; elaborarea programului de instruire-testare la nivelul ?ntreprinderii si/sau unitatii; revizuirea ori de cate ori este necesar a instructiunilor de aparare ?mpotriva incendiilor si reactualizarea lor la aparitia de noi reglementari ?n domeniu; elaborarea procedurilor necesare instructajului specific la locul de munca si pentru instructajul periodic; testarea nivelului cunostintelor tuturor angajatilor si propunerea de masuri ?n vederea ?mbunatatirii situatiei constatate, atunci c?nd este cazul; propuneri spre aprobare a graficului de exercitii si aplicatii privind modul de interventie ?n caz de incendiu; verificarea modului de instruire a personalului pe locuri de munca privind respectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor si a situatiilor de urgenta; ?ntocmirea de instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca; ?ntocmirea tematicii pentru toate fazele de instruire; completarea fiselor individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)

Planuri anuale de achizitii publice

An Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu achizitie

Denumire: [DA8659905] Servicii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor

Cantitate: 41.00 (Persoana/Angajat)

Data initiere: 15.06.2016 12:44 Data limita etapa: 22.06.2016 17:00 ( Ofertare )

Pret maximal: 5.6 RON (1.2384 EUR)

Descriere:

Servicii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor
Vizionari 322