Knauf Insulation - Vata Minerala Ecose Technology
Velux Club

Safety & Health Consulting

Inchiriere echipamente profesionale de training cu consultanta si servicii in domeniile dirigentie de santier, asistenta tehnica, inspectie si controlulul calitatii, prevenire stingere incendii.

Judet Bucuresti
Oras: Bucuresti
Adresa: Str. Arad nr. 2, Sector 1
Telefon: 0742 218 420Cuvinte asociate cu aceasta firma:
protectia muncii, consultanta, training, SSM, SU, AII, SPSU, MEDIU, ISCIR SEVESO, SIGURANTA PUBLICA, DGSA EVALUATOR RISC SECURITATE FIZICA, INSTRUIRE SITUATII URGENTA, protectia mediului, coordonare santiere, resurse umane, marfuri periculoase
Vizionari 11563
Safety & Health Consulting va ofera o gama larga de servicii in consultanta si training:

- Evaluarea riscurilor profesionale
- Protectia muncii (securitate si sanatate in munca)
- Situatii de urgenta (SU/PC)
- Protectia mediului
- ISCIR – RSVTI
- Prim ajutor
- Management integrat
- Coordonare santiere
- Marfuri periculoase
- Resurse umane
- Instruire situatii de urgenta

Siguranta e pe primul loc!

Experienta
Suntem o echipa cu experienta de 20 ani in consultanta si training.

Echipamente profesionale
Punem la dispozitie pentru inchiriere echipamente de training.

Certificare
Avem certificare in toate domeniile de consultanta si training.
Safety & Health Consulting furnizeaza urmatoarele servicii:
Consultanta

Serviciile de resurse umane oferite de SAFETY& HEALTH CONSULTING cuprind urmatoarele categorii de activitati de consultanta pentru:
 • - Consultanta pentru intocmirea dosarelor de personal.

 • - Consultanta si training legislativ pentru inceperea si incetarea relatiilor de munca (intocmirea contractelor individuale de munca, a documentatiei de incetare a CIM, angajare

 • - Fisa postului, fise de activitati zilnice, fise de pontaj etc.)

 • - Intocmirea Contractului Colectiv de Munca (CCM) si inregistrarea acestuia la ITM.

 • - Intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara (ROI).

 • - Rezolvarea conflictelor de munca si cercetarea abaterilor disciplinare (sanctionare disciplinara).

 • - Auditul departamentului de Resurse Umane: verificarea conformitatii documentelor existente, constatarea neregulilor.

 • - Utilizarea programului de evidenta a angajatilor (REVISAL).

 • - Recrutarea personalului si organizarea concursurilor pe post.

 • - Obtinerea permiselor de munca, in conformitate cu prevederile Legii nr. 203/1999 pentru salariatii din afara terittoriului Romaniei.

 • - Respectarea legislatiei specifice situatiilor de maternitate, cresterea copilului, egalitatea de sanse etc.


Solicita oferta
Mesajul tau a fost trimis.
captcha image
Dirigentie de santier / Asistenta tehnica

SAFETY & HEALTH CONSULTING asigura servicii de coordonare in materie de securitate si sanatate pe durata desfasurarii activitatilor din cadrul unui santier temporar sau mobil in conformitate cu prevederile HG 300/2006. Acest act normativ stabileste in mod imperativ desemnarea unui coordonator de securitate si elaborarea planului de securitate si sanatate, atat in faza de studiu, conceptie si elaborare a proiectului, cat si pe perioada executarii lucrarilor. Desemnarea coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii trebuie sa se faca inainte de inceperea fazei de elaborare a proiectului lucrarii.Pe durata elaborarii proiectului lucrarii, coordonatorul in materie de securitate si sanatate are urmatoarele atributii:
 • - sa coordoneze proiectul conform legislatiei mentionate.

 • - sa coordoneze alegerea solutiilor arhitecturale, tehnice si organizatorice si estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru.

 • - sa elaboreze sau sa solicite sa se elaboreze un plan de securitate si sanatate, precizand regulile aplicabile santierului respectiv tinand seama de activitatile de exploatare care au loc in cadrul acestuia;

 • - sa coordoneze punerea in aplicare a masurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii si lucratorii respecta principiile prevazute la art. 56 din HG nr.300/2006 si aplica planul de securitate si sanatate prevazut la art. 54 lit. b) din HG nr.300/2006;

 • - sa pregateasca un dosar de interventii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrarii, continand elementele utile in materie de securitate si sanatate de care trebuie sa se tina seama in cursul eventualelor lucrari ulterioare;

 • - sa adapteze planul de securitate si sanatate la fiecare modificare adusa proiectului si sa transmita elementele planului de securitate si sanatate tuturor celor cu responsabilitati in domeniu;

 • - sa deschida un registru de coordonare si sa-l completeze;

 • - sa transmita planul de securitate si sanatate, registrul de coordonare si dosarul de interventii ulterioare beneficiarului si/sau managerului de proiect si coordonatorului in materie de securitate si sanatate pe durata realizarii lucrarii;

 • - sa participe la intrunirile organizate de beneficiar si/sau de managerul de proiect;

 • - sa stabileasca, in colaborare cu beneficiarul si/sau managerul de proiect, masurile generale de securitate si sanatate aplicabile santierului;

 • - sa armonizeze planurile proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor cu planul de securitate si sanatate al santierului;

 • - sa organizeze coordonarea intre proiectanti;

 • - sa tina seama de toate eventualele interferente ale activitatilor de pe santier.


Solicita oferta
Mesajul tau a fost trimis.
captcha image
Servicii de inspectie si controlul calitatii ISCIR – RSVTI

Pentru toti detinatorii de instalatii / echipamente din domeniul ISCIR, SAFETY & HEALTH CONSULTING ofera consultanta si prestari de servcicii de speacialitate:DOCUMENTATIE ISCIR – RSVTI
 • - identificarea si inregistrarea de echipamente / instalatii din domeniul ISCIR aflate in locatiile beneficiarului, precum si transmiterea acestor date spre inregistrare la inspectia teritoriala ISCIR de care acesta apartine;

 • - urmarirea evolutiei starii tehnice a instalatiilor;

 • - verificarea existenta personalului autorizat care deserveste instalatiile;

 • - instruirea, supravegherea si indrumarea/ autorizarea / prelungirea autorizatiei operatorilor de deservire a instalatiilor / echipamentelor sub incidenta ISCIR: macaragiu, stivuitorist, liftier, nacelist, elevatorist, legator de sarcina, fochist, manevrant instalatii de ridicat, operator deservire instalatii sub presiune;

 • - intocmirea inregistrarilor aferente procesului de instruire, examinare si autorizare, dupa caz, in cee ace priveste respectarea Prescriptiilor Tehnice ISCIR de exploatare a instalatiilor / echipamentelor in deplina siguranta;

 • - verificarea existentei instructiunilor de utilizare ale fiecarei instalatii / fiecarui echipament, intocmirea sau reactualizarea, dupa caz;

 • - inregistrarea evidentei instalatiilor / echipamentelor intr-un registru si urmarirea efectuarii verificarilor tehnice;

 • - urmarirea pregatirii instalatiilor / echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora; SUPRAVEGHEREA SI VERIFICARE TEHNICA:

 • - instalatiile de ridicat (IR): macara, automacara, stivuitor, nacela si platforma ridicatoare, mecanism ridicat, pod rulant, elevator, scari rulante, ascensor / lift, telecabina, teleschi, telescaun, sisteme de parcare automatizate etc.

 • - instalatiile mecanice sub presiune (IMS): centrala termica, vas expansiune, cazan abur, apa calda sau fierbinte, recipient sub presiune (compresor aer, statie GPL, amoniac etc.), conducte sub presiune, autoclave etc.Domenii supuse reglementarilor ISCIR-RSVTI
 • A. Instalatii sub presiune, instalatii de ridicat si aparate consumatoare de combustibil clasice, supuse regimului de verificare tehnica;

 • B. Instalatii sub presiune, instalatii de ridicat cat si componente din cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare supuse regimului de verificare tehnica;

 • C. Materiale folosite la construirea. montarea, exploatarea, repararea si verificarea instalatiilor, a aparatelor si mijloacelor de control supuse regimului special de verificare tehnica;Operatorul RSVTI desemnat in conditiile Ordinului nr.147/2006, emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR, raspunde de identificarea, inregistrarea la ISCIR, intretinerea si repararea instalatiilor / echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice, precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice colectia ISCIR in vigoare.


Solicita oferta
Mesajul tau a fost trimis.
captcha image
Colectarea deseurilor periculoase si nepericuloase

Substantele periculoase sunt acele substante care prin natura lor fizico-chimica pot produce daune persoanelor, cladirilor, mediului inconjurator etc. Producatorul, depozitarul, incarcatorul si transportatorul de marfuri periculoase trebuie sa ia masurile adecvate, conform naturii si importantei riscurilor previzibile, pentru a evita producerea de daune sau prejudicii si a reduce la minimum efectele acestora.Avand in vedere regimul special al marfurilor periculoase, SAFETY & HEALTH CONSULTING ofera consultanta privind:
 • - Conditiile de ambalare si transport pentru marfurile periculoase.

 • - Clasificarea marfurilor periculoase si conditiile de transport specifice fiecarei categorii in parte.

 • - Legislatia specifica in domeniul marfurilor periculoase.

 • - Desemnarea consilierului de siguranta (poate fi asigurata de catre conducatorul intreprinderii, de catre o persoana care executa alte sarcini in cadrul intreprinderii sau de catre o persoana care nu este angajata in intreprindere, cu conditia ca aceasta persoana sa fie in masura sa indeplineasca sarcinile de consilier de siguranta).

 • - Transmiterea identitatii consilierului de siguranta la Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

 • - Furnizarea si instruirea personaluluicu privire la Utilizarea truselor ADR necesare pentru „faza de interventie initiala” in caz de accident.

 • - Intreprinderile care incarca, transporta sau descarca marfuri periculoase au obligatia de a desemna pentru fiecare punct de lucru unul sau mai multi consilieri de siguranta, potrivit prevederilor reglementarilor in vigoare.Consilierul de siguranta are urmatoarele sarcini:
 • - sa verifice respectarea reglementarilor privind transportul marfurilor periculoase;

 • - sa acorde consultanta intreprinderii pentru operatiile privind transportul marfurilor periculoase;

 • - sa redacteze un raport anual destinat conducerii intreprinderii si organismului examinator desemnat care i-a eliberat certificatul de consilier de siguranta, referitor la activitatile intreprinderii cu privire la transportul marfurilor periculoase. Raportul anual va fi intocmit conform modelului prezentat in anexa E si va fi transmis organismelor examinatoare desemnate, mentionate atat pe hartie, cat si in format electronic. Raportul anual se va pastra o perioada de 5 ani la sediul intreprinderii si va fi pus la dispozitie autoritatilor nationale, la cererea acestora;

 • - sa monitorizeze practicile si procedurile privind activitatile vizate (respectarea regulilor privind identificarea marfurilor periculoase transportate; cumpararea mijloacelor de transport, a tuturor conditiilor specifice in legatura cu marfurile periculoase transportabile; verificarea echipamentelor utilizate la transportul marfurilor periculoase; redactarea rapoartelor privind accidentele, incidentele sau infractiunile grave constatate in cursul transportului marfurilor periculoase sau in timpul operatiilor de incarcare ori de descarcare; verificarea existentei documentelor si a echipamentelor de securitate care trebuie sa insoteasca transporturile si conformitatea acestor documente si echipamente cu prevederile reglementarilor in vigoare etc.)

 • - raspunde de existenta planului de securitate conform prevederilor cap. 1.10.3.2 din RID/ADR si monitorizeaza aplicarea acestuia. in sensul prezentului regulament, prin securitate se intelege complexul de actiuni preventive si de masuri ce trebuie luate in scopul minimalizarii riscurilor de furt si/sau utilizare rau-intentionata a acelor marfuri periculoase care pot periclita siguranta persoanelor, a bunurilor materiale si/sau a mediului inconjurator.


Solicita oferta
Mesajul tau a fost trimis.
captcha image
Prevenire si stingere incendii

Aparare Impotriva Incendiilor / Protectie CivilaApararea impotriva incendiilor constituie potrivit legii o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe autoritatile publice si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.In scopul reducerii riscurilor de incendiu, serviciile PSI oferite de SAFETY & HEALTH CONSULTING cuprind urmatoarele categorii de activitati de consultanta pentru:
 • • Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

 • • Ordinului nr.163/2007 privind normele generale de aparare impotriva incendiilor) prin:

 • - stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

 • - elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate:decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;

 • - elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;

 • - organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;

 • - planificarea si executarea de controale periodice, in scopul depistarii, constatarii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;

 • - analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

 • - elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;

 • - planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate,in caz de incendiu;

 • - elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire,stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca;

 • - elaborarea programului de instruire - testare la nivelul societatii


Solicita oferta
Mesajul tau a fost trimis.
captcha image
Servicii PSI, SSM si protectia muncii

Activitatile de SSM au ca scop imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca a angajatilor din cadrul companiei dumneavoastra.Pentru asigurarea unui cadru organizatoric prielnic sanatatii si securitatii in munca oferim urmatoarele categorii de activitati:
 • - evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala a angajatilor la locul de munca (identificarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala,precum si stabilirea nivelului de risc pe loc de munca si societate);

 • - elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie anual si ori de cate ori situatia o impune pentru fiecare loc de munca / post de lucru in parte;

 • - elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si / sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca tinand seama de particularitatile activitatilor societatii,precum si ale fiecarui loc de munca/post de lucru in parte;

 • - verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul sanatatii si securitatii in munca stabilite prin fisa postului;

 • - intocmirea necesarului de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul S.S.M.;

 • - elaborarea tematicilor pentru toate formele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul S.S.M. (efectuarea instructajului introductive general) si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;

 • - elaborarea programului de instruire-testare la nivelul unitatii;Mai multe detalii aici.


Solicita oferta
Mesajul tau a fost trimis.
captcha image
Protectia mediului

In vederea asigurarii respectarii normelor de protectie a mediului, SAFETY & HEALTH CONSULTING ofera consultanta pentru:
 • - Asigurarea respectarii normelor legislative in privinta protectiei mediului.

 • - Obtinerea acordurilor si autorizatiilor de mediu necesare desfasurarii unor activitati specifice conform Ordinului Nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu (cresterea animalelor, ferme, agricultura, piscicultura, extractia si prepararea carbunelui, minereului sau pietrei, prepararea produselor din carne, conservarea fructelor si legumelor, fabricarea produselor de patiserie, prelucrarea ceaiului si cafelei, condimentelor, bauturilor alcoolice, fabricarea materialelor textile etc,).

 • - Constituirea unui sistem de management al deseurilor care sa contribuie la reducerea cantitatii de deseuri depozitate (organizare, evaluare, raportare).

 • - Instruirea angajatilor pentru constientizarea nevoii de protejare a mediului inconjurator: efectele nocive ale deseurilor; efectele poluarii aerului inconjurator, apei si solului; principalele surse de emisie: energia, industria, transportul, agricultura etc.Vezi mai multe detalii aici.


Solicita oferta
Mesajul tau a fost trimis.
captcha image
Management integrat (SMI)

Sistemul de Management Integrat (SMI) este o solutie pentru orice companie care intentioneaza sa-si dezvolte un sistem integrat si coerent la nivelul tuturor componentelor afacerii. Orice companie doreste sa-ti indeplineasca scopul, misiunea si viziunea functionand ca o singura unitate cu obiective unificate.In domeniul Managementului Integrat SAFETY & HEALTH CONSULTING ofera consultanta privind:
 • - Managementul integrarii diferitelor proiecte sau programe (suport pentru toate etapele proiectului; planificarea si definirea continutului proiectului, elaborarea planului proiectului, executia proiectului, monitorizarea si controlul lucrarilor proiectului, inchiderea proiectului, mobilizarea performantelor si dinamicii echipei de proiect, rezolvarea conflictelor tehnice, de resurse si interpersonale etc.)

 • - Managementul riscului (factorilor de risc asumati, erori de management a riscurilor instrumente de lucru, deficiente de conducere si organizare).

 • - Controlul documentelor.

 • - Audit intern.

 • - Analiza managementului.

 • - Instruire si testare personal.

 • - Sisteme de Management Integrat: - Calitate - Mediu (ISO 9001/2015 – ISO 14001/ 2015);

 • - Sanatate si Securitate Ocupationala (ISO 9001/2015 – OHSAS 18001); - Calitate – Mediu (ISO 9001/ 2015 – ISO 14001/ 2015 ) Sanatate si Securitate Ocupationala (OHSAS 18001/2008).Vezi mai multe detalii aici.


Solicita oferta
Mesajul tau a fost trimis.
captcha image
Prim ajutor

Primul ajutor este acordat in caz de urgenta pentru salvarea vietii, prevenirea unor complicatii ulterioare si ameliorarea suferintelor pana in momentul in care un serviciu medical specializat poate sa intervina.In vederea asigurarii de catre angajator a masurilor necesare pentru acordarea primului ajutor SAFETY & HEALTH CONSULTING ofera urmatoarele categorii de servicii:
 • - instruirea personalului desemnat de angajator in vederea acordarii primului ajutor in situatii de urgenta la locul de munca (cunostinte teoretice si practice).

 • - consultanta pentru desemnarea persoanelor din companie si numarul acestora care trebuie sa participe la aceasta instruire.

 • - punerea la dispozitie a unei locatii dotate cu echipament special de instruire si prezentare atunci cand instruirea nu este posibila la locul de munca.

 • - punerea la dispozitie a legislatiei si a procedurilor recomandate de Ghidul in Resuscitare Cardiopulmonara (RCP), Consiliul European de Resuscitare (ERC) si Consiliul National Roman de Resuscitare.

 • - organizarea unei simulari de acordare a primului ajutor si expunerea regulilor de conduita in acordarea primului ajutor.

 • - examinarea cursantilor in vederea testarii cunostintelor acumulate.

 • - eliberarea documentelor doveditoare pentru instruirea de prim ajutor in situatii de urgenta (adeverinta, certificat).


Solicita oferta
Mesajul tau a fost trimis.
captcha image

Compania Safety & Health Consulting furnizeaza: