Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase si nepericuloase